Przychodnia Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne w Rzeszowie ul. Fredry 9

Rejestracja na badania:

Telefonicznie:

tel. 17 86 13 616

tel. 17 86 13 634     

tel. 17 86 13 605

Osobiście:

Pracownia Mammografii Rejestracja RTG

Poradnia Ginekologicza