O nas

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie działa na terenie Powiatu Rzeszowskiego od ponad 60 lat. Obecnie w Powiecie Rzeszowskim posiadamy ponad 40 placówek medycznych i docieramy do 150 tys. Pacjentów. Wieloletnie funkcjonowanie ZOZ Nr 2 to nie tylko usługi medyczne kontraktowane z NFZ, to również podejmowane przez nas szeroko działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego i miasta Rzeszów. Obecnie nasze działania profilaktyczne obejmują następujące obszary:   Powyższą profilaktykę realizujemy przy ścisłej współpracy z władzami samorządowymi tj. Urzędami Miast i Gmin, Starostwem Rzeszowskim, pozostałymi jednostkami samorządowymi (w tym szkołami), jak również z:
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
  • Podkarpackim Centrum Onkologii