O nas

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie działa na terenie Powiatu Rzeszowskiego od ponad 60 lat. Obecnie w Powiecie Rzeszowskim posiadamy ponad 40 placówek medycznych i docieramy do ponad 200 tys. Pacjentów. Wieloletnie funkcjonowanie ZOZ Nr 2 to nie tylko usługi medyczne kontraktowane z NFZ, to również podejmowane przez nas szeroko działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego i miasta Rzeszów. Obecnie nasze działania profilaktyczne obejmują następujące obszary:

  • Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy wśród kobiet
  • Edukacja młodzieży w gimnazjach i szkołach średnich z zakresu raka szyjki macicy i raka piersi
  • Edukacja dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych z zakresu „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

Powyższą profilaktykę realizujemy przy ścisłej współpracy z władzami samorządowymi tj. Urzędami Miast i Gmin, Starostwem Rzeszowskim, pozostałymi i jednostkami samorządowymi.